Available courses

Новітні методи роботи з великими даними.

Новітні методи роботи з великими даними.

Course

Інформаційний Центр Викладачів кафедри ІПЗ

Інформаційний Центр Викладачів кафедри ІПЗ

Course

Розподілені інтелектуальні обчислення

Розподілені інтелектуальні обчислення

Course

Поглиблений Java Spring рівня Junior

Поглиблений Java Spring рівня Junior

Course

Засоби планування та управління ІТ-проектами

Засоби планування та управління ІТ-проектами

Course

Інженерія сервісів та систем зберігання та обробки даних

Інженерія сервісів та систем зберігання та обробки даних

Course

Основи штучного інтелекту

Основи штучного інтелекту

Course

Математичне забезпечення програмної інженерії

Математичне забезпечення програмної інженерії

Course

Емпіричні методи програмної інженерії

Емпіричні методи програмної інженерії

Course

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Course

Безпека праці в індустрії інформаційних технологій

Безпека праці в індустрії інформаційних технологій

Course

Основи системного адміністрування ІТ-ресурсів

Основи системного адміністрування ІТ-ресурсів

Course

Інноваційні підходи створення ІТ

Інноваційні підходи створення ІТ

Course

Методи і засоби видобування даних

Методи і засоби видобування даних

Course

Основи автоматизованого тестування

Основи автоматизованого тестування

Course

Дискретна математика

Дискретна математика

Course

Вища математика

Вища математика

Course

Концептуалізація процесів моделювання та розробки ПЗ

Концептуалізація процесів моделювання та розробки ПЗ

Course

Правові основи інформаційного та програмного забезпечення

Правові основи інформаційного та програмного забезпечення

Course

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)

Course

ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) (АНГЛІЙСЬКА)

ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) (АНГЛІЙСЬКА)

Course

Англійська фахово-орієнтована мова

Англійська фахово-орієнтована мова

Course

Новітні концепції сховищ даних та сервіси на їх основі

Новітні концепції сховищ даних та сервіси на їх основі

Course

Конструювання програмного забезпечення

Конструювання програмного забезпечення

Course

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Course

Філософія ІТ-освіти

Філософія ІТ-освіти

Course

Філософія інформаційної діяльності та програмної інженерії!

Філософія інформаційної діяльності та програмної інженерії!

Course

Семантичні Веб рішення

Семантичні Веб рішення

Course

концептуальні основи data sciance

концептуальні основи data sciance

Course

проектний практикум

проектний практикум

Course

Засоби реалізації бізнес-моделей предметних областей та імплементації

Засоби реалізації бізнес-моделей предметних областей та імплементації

Course

Стандартизація, верифікація та уніфікація інженерії вимог та якості

Стандартизація, верифікація та уніфікація інженерії вимог та якості

Course

Інтелектуальний аналіз даних та підтримка прийняття рішень

Інтелектуальний аналіз даних та підтримка прийняття рішень

Course

Методологія науково-аналітичних досліджень

Методологія науково-аналітичних досліджень

Course

Основи програмування

Основи програмування

Course

Методологічні основи розробки мобільних додатків

Методологічні основи розробки мобільних додатків

Course

Науково-дослідний практикум з розробки та прийняття рішень

Науково-дослідний практикум з розробки та прийняття рішень

Course

Програмні технології Microsoft

Програмні технології Microsoft

Course

Моделі створення інноваційного ПЗ

Моделі створення інноваційного ПЗ

Отримання знань про основні методи та методології створення інновац...
Course

Дискретні структури

Дискретні структури

Курс належить до циклу системоутворюючих дисциплін, що мають значни...
Course

Інформаційний менеджмент

Інформаційний менеджмент

Інформаційний менеджмент, який відбувається в умовах розвитку інфо...
Course

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Course

Алгоритми та структури даних

Алгоритми та структури даних

Course

Архітектурні концепції програмного забезпечення та програмної інженері

Архітектурні концепції програмного забезпечення та програмної інженері

Course

Основи скриптового програмування

Основи скриптового програмування

Course

Якість ПЗ та тестування

Якість ПЗ та тестування

Course

Інтелектуальні методи та системи аналізу даних

Інтелектуальні методи та системи аналізу даних

Формування теоретичних знань та практичних навичок на основі систи...
Course

Теорія реляційних та нереляційних баз даних

Теорія реляційних та нереляційних баз даних

Course

Системи управління базами даних

Системи управління базами даних

Course

Спецкурс керівника

Спецкурс керівника

Course

Формальні методи програмної інженерії

Формальні методи програмної інженерії

Course

Групова динаміка та комунікації

Групова динаміка та комунікації

Course

Інтелектуальні інформаційні сервіси

Інтелектуальні інформаційні сервіси

Course

Безпека програм та даних

Безпека програм та даних

Course

Професійна практика програмної інженерії

Професійна практика програмної інженерії

Course

Людино- машинна взаємодія

Людино- машинна взаємодія

Course

Основи програмної інженерії

Основи програмної інженерії

Course

Об`єктно-орієнтоване програмування

Об`єктно-орієнтоване програмування

Course

Візуальні web-орієнтовані об`єктні рішення

Візуальні web-орієнтовані об`єктні рішення

Course

Методологічні основи R&D в програмній інженерії

Методологічні основи R&D в програмній інженерії

Course

Агенто-орієнтоване програмування

Агенто-орієнтоване програмування

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами основних те...
Course

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Course

Архітектура програмного забезпечення

Архітектура програмного забезпечення

Course

Моделювання інформаційних, програмних та алгоритмічних інновацій

Моделювання інформаційних, програмних та алгоритмічних інновацій

Course

Інформаційні системи на основі знань

Інформаційні системи на основі знань

Course

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Course

Технологія компонентного програмного забезпечення

Технологія компонентного програмного забезпечення

Course

Операційні системи функціонування та адміністрування ПЗ

Операційні системи функціонування та адміністрування ПЗ

Course

Об'єктні технології java

Об'єктні технології java

Course

Архітектура комп‘ютера.

Архітектура комп‘ютера.

Course

Інтелектуальні системи аналізу даних

Інтелектуальні системи аналізу даних

Course

Комплексна безпека мережевих інформаційних систем

Комплексна безпека мережевих інформаційних систем

Course

Паралельне програмування

Паралельне програмування

Course

Програмування засобами .NET

Програмування засобами .NET

Course

Менеджмент проєктів програмного забезпечення

Менеджмент проєктів програмного забезпечення

Курс призначений для вивчення та опанування основних методик, техні...
Course

Візуальні сервісно-орієнтовані рішення та фреймворки для їх реалізації (Комплексні фреймворки web-розробки)

Візуальні сервісно-орієнтовані рішення та фреймворки для їх реалізації (Комплексні фреймворки web-розробки)

Course